Poradna

Slyšela jsem o možnosti umístit motor (ventilační jednotku) digestoře mimo kuchyni.

Ano, tato možnost existuje a FABER nabízí bezkonkurenční výběr digestoří v kombinaci s externí ventilační jednotku určenou k instalaci uvnitř domu, na obvodové zdi, nebo na rovné či šikmé střeše. K variantě na střechu si můžete vybrat průchodku podle sklonu střechy a použité střešní krytiny pro snadnou montáž a dokonalé utěsnění prostupu střechou.

 

Nabídka externích motorů.

 

Chci ve svém domku použít rekuperační jednotku. Jak je to v tomto případě s digestoří – odsavačem par?

V nízkoenergetických domech vybavených řízeným rekuperačním větráním nelze použít digestoř s odtahem, protože by narušila tlakovou rovnováhu uvnitř domu a tím i provoz rekuperačního systému. Odtahem vzduchu by navíc docházelo k velkým tepelným ztrátám.

 

Standardním řešením bývá použití digestoře v recirkulačním (filtračním) režimu. V tomto případě prochází vzduch z varné zóny přes pachový uhlíkový filtr, který jej zbaví pachů, a vrací se zpět do kuchyně. Nevýhodou je, že pachový filtr nezachytí vodní páry ani některé zplodiny vzniklé při vaření plynem. Není recyklovatelný, je třeba jej přibližně 3x za rok vyměnit, což přináší nemalé náklady.

 

Pokročilým řešením je zapojení digestoře do rekuperačního systému. Umožňuje to nabídka digestoří FABER, které jsou konstrukčně upravené právě pro toto použití. Jde o digestoře bez motoru s přídavnou filtrací vzduchu filtrem třídy G4 pro zachycení i těch nejmenších mastných částic, aby nebyla ohrožena funkce tepelných výměníků rekuperace. Vzduch z digestoře je odsáván ventilátorem rekuperačního systému a je odváděn mimo dům přes tepelné výměníky, kde předává až 90% tepelné energie čerstvému vzduchu přiváděnému zpět do kuchyně.

 

Přímé zapojení digestoře do rekuperačního systému přináší mnoho výhod:

 

 • Velká část pachů a par z varné zóny je zachycena a odvedena mimo dům.
 • Zpět do kuchyně je přiváděn čerstvý vzduch.
 • Digestoř komunikuje s řídící jednotkou rekuperace.
 • Nevznikají větší tepelné ztráty.
 • Systém nebrání úspěšnému provedení Blower – Door testu a lze jej certifikovat jako nízkoenergetický.
 • Provoz digestoře je bezhlučný.

Více než 10 let zkušeností a spolupráce s předními výrobci rekuperačních jednotek jsou zárukou spokojenosti a bezproblémové funkčnosti.

 

Nabídka digestoří s možností napojení do rekuperace.

 

V místnosti, kde bude pracovat odsavač – digestoř, mám krb. Je to přípustné?

Odsavač při své činnosti odvádí z kuchyně poměrně velké množství vzduchu. Pokud je ve stejné místnosti zařízení s přímým spalováním (plynové spotřebiče s vnějším odtahem, kamna na tuhá paliva, krb) a není zajištěn dostatečný přístup vzduchu zvenčí, může dojít v místnosti k vytvoření podtlaku a je reálné nebezpečí, že spaliny, které by měly být odváděny komínem, budou nasávány zpět do místnosti. Nemůžeme-li se vyhnout umístění obou zařízení v jedné místnosti, je třeba zajistit, aby podtlak v těchto prostorách nepřesáhl 0,04 mBar.

 

Jakým způsobem mám udržovat nerezový povrch odsavače – digestoře?

Základem snadné údržby nerezového povrchu odsavače – digestoře je použití výrobcem odzkoušených a doporučených čistících a konzervačních prostředků. První ošetření ubrouskem Clin&Clin (bývá dodáván s odsavačem, nejčastěji je upevněn na tukovém filtru), nebo ošetřující pěnou Würth doporučujeme provést ihned po vybalení výrobku, ještě před instalací. V opačném případě se stěží vyhneme tomu, aby na povrchu výrobku neulpěly otisky prstů, které z neošetřeného broušeného povrchu budeme později obtížně odstraňovat.

 

Pokud jsou již na povrchu odsavače skvrny, odstraníme je spolehlivě čistící pastou Clin&Clin. Po jejím použití je třeba zbytky pasty z odsavače setřít vlhkým hadříkem a následně povrch nakonzervovat buď leštícím ubrouskem Clin&Clin, nebo ošetřující pěnou Würth. Oba přípravky vytvoří na povrchu nerezu tenký film, který je odolný proti otiskům prstů a usazení mastnot z vaření. Na dlouhou dobu nám pak bude stačit k dokonalému vzhledu nerezového povrchu jeho pouhé otření - přeleštění suchým měkkým hadříkem.

 

Důrazně varujeme před použitím nedoporučených agresivních čisticích prostředků obsahujících chlor. Může dojít k nevratnému poškození povrchu, které nebude uznáno jako vada výrobku. Doporučené prostředky žádejte u dodavatele, nebo se můžete obrátit přímo na nás.

 

Nabídka čisticích prostředků.

 

Nemám možnost instalace odtahového potrubí. Co mi radíte?

V situaci, kdy z různých důvodů není možno odvádět nasávaný vzduch mimo dům, můžeme většinu odsavačů používat jako recirkulační (filtrační). Pro tento provoz je třeba odsavač doplnit uhlíkovým (pachovým) filtrem, který pohltí aromatické složky (vůně, pachy). Vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti.

 

Při recirkulačním provozu odsavače nedochází k tepelným ztrátám, nevýhodou je však to, že uhlíkový filtr není schopen zbavit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (podle intenzity vaření) je třeba jej vyměnit za nový. Uhlíkový filtr klade nasávanému vzduchu poměrně velký odpor, který snižuje výkon odsavače o 20 - 30 %.

 

Nabídka uhlíkových filtrů.

 

Jaký mám zvolit výkon digestoře – odsavače par?

Známou poučkou, že digestoř by měla mít takový výkon, aby byla schopna vyměnit vzduch v prostoru 5 až 10x za hodinu, se můžeme řídit v případě uzavřené kuchyně. Pokud je kuchyně spojena s dalšími místnostmi, tento výpočet nebudeme moci použít. Těžko bychom hledali na trhu digestoř odpovídající vypočítanému výkonu a tepelné ztráty při výměně vzduchu ve všech prostorách každých 6 až 12 minut by byly v zimě obrovské. Z praxe naštěstí víme, že i v otevřené kuchyni dokáže velmi dobře plnit svoji funkci odsavač - digestoř s výkonem kolem 650 m3/hod.

 

Připravuji odtahové potrubí pro digestoř – odsavač par. Jakými pravidly se mám řídit?

Správně navržené odtahové potrubí je velmi důležité pro správnou funkci digestoře – odsavače par. Má vliv nejen na výkon, ale především na hlučnost digestoře, paradoxně při nejnižších rychlostech. Doporučujeme řídit se těmito pravidly:

 

 • S výjimkou těch nejméně výkonných digestoří použijte potrubí průměru 150 mm, nebo ploché potrubí 220 x 90 mm.
 • Na trase potrubí se vyvarujte zbytečných kolen. Každé koleno znamená nezanedbatelnou ztrátu výkonu a zvýšení hlučnosti. Za ideální je považován odtah co nejkratší cestou přes boční zeď.
 • Svoje úskalí má potrubí vedené svisle přes střechu, může zde vznikat nekontrolovatelný komínový tah (únik tepla) a případná kondenzace vodních par.
 • Rovné části potrubí je lépe sestavit z trubek s hladkým povrchem. Použití flexibilního potrubí je vhodné omezit na případy snazšího připojení digestoře k potrubnímu systému, nebo pokud jeho pomocí vytvoříte místo ostrého kolena pozvolný ohyb.
 • Velmi důležitou součástí potrubí je zpětná klapka. Zabraňuje v době, kdy je digestoř v klidu, nekontrolovanému úniku teplého vzduchu z kuchyně (komínovým tahem) a s tím spojenému tvoření kondenzátu na studených místech potrubí. Zpětnou klapku instalujte co nejblíže k digestoři a používejte jen zpětné klapky doporučené dodavatelem digestoře. Pro zachycení případného kondenzátu doporučujeme použití kondenzační jímky.
 • Nejčastější chybou je použití krycí mřížky na fasádu s hustými lamelami, která umí „ucpat“ i více jak 50 % plochy jinak dobře zhotoveného potrubí.
 • Pokud není možné vyhnout se členitému a dlouhému potrubí, zvažte použití digestoře s externí ventilační jednotkou doplněnou potrubním tlumičem hluku. Umožní vám překonat odpor v potrubí pomocí vyšších rychlostních stupňů, aniž byste byli rušeni hlukem během vaření.

 

Nabídka potrubí.